Danuta K. Rok

Danuta K. Rok

share | email | print

In Memoriam

Mrs. Danuta Rok, daughter of the late Jerzy and Krystyna Milewski, was born on October 18, 1941 in Poręba near Zawiercie, Poland.

She was joined in marriage to Czeslaw Rok on February 16, 1960. Danuta worked as a dental assistant in Poland. After immigrating to the United States, she worked at the Rectory of St. Annunziata Catholic Church in Ladue. After completing courses in accounting, she held a balancer position at a bank. Following a long and difficult illness, Mrs. Rok passed away on February 12, 2017 at St. Luke’s Hospital in Chesterfield, Missouri.

Danuta will be sadly missed by her husband Czeslaw, daughter Ilona Kaminski and her husband Wieslaw, and two grandsons Michael and Adam.

Visitation will be held from 3:00 – 4:00 pm until the funeral Mass at 4:00 pm, February 27, 2017 at St. Agatha’s Catholic Church, 3239 S. 9th Street, St. Louis, MO 63118.

Private burial will be arranged at a later date.

________________________________________________________

Pani Danuta Rok, córka zmarłych Jerzego i Krystyny Milewskich urodziła się w Porębie/Zawiercia w Polsce w dniu 18 października 1941 r.

Była złączona węzłem małżeńskim z Czesławem Rok w dniu 16 lutego 1960 roku. Danuta pracowała jako asystentka stomatologiczna w Polsce. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych, pracowała w parafii p.w. Zwiastowania NMP w Ladue. Po ukończeniu kursu ekonomicznego, pracowała w banku. Po długoletniej chorobie, Danuta zmarła w dniu 12 lutego 2017 roku w Szpitalu Świętego Łukasza w Chesterfield, Missouri.

Z głębokim bólem żegnają zmarłą Danutę maż Czesław, córka Ilona Kaminski z mężem Wiesławem, oraz wnukowie Michał i Adam.
Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele katolickim p.w. św. Agaty w St. Louis, MO 63118, 27 lutego 2017 roku o godzinie 16:00. Urna z prochami będzie wystawiona w kościele godzinę przed mszą. Pochówek urny odbędzie się w późniejszym terminie.

Leave a condolence

Email addresses will not be displayed on this site.